Lyden av Vann

I samarbeid med Obstfelder 150 år, Kapitel 2016, Sølvberget i Stavanger,  komponist Gunhild Seim, musikere fra Kitchen Orchestra, 2000 barnehagebarn og Brannvesenet i Stavanger.

Med utgangspunkt i Obstfelders dikt ”Regn (Impromptu)” skapte over 2000 barnehagebarn sammen med kunstnere og brannvesenet i Stavanger en “event” . Diktet ble her tolket på ny og på en helt særegen måte.

Verkets kjennetegn var at det ble etablert og fant sted i møte mellom de ulike aktørene.  Det er dermed øyeblikkets kunstform og flyktig av natur, som navnet “impromptu” antyder.  Verket ble skapt via innhentet lyd materiell, improvisasjon og lek hvor utforsking av rytme, vann og språk som elementer er sentralt. Det sceniske rommet var torget i Stavanger.

Video fra oppsetningen.

Virkemidlene bestod av forhåndsinnspilt lyd og musikk som ble skapt på stedet.  Det forhåndsinnspilte lydmaterialet var hentet fra barnas lek i barnehagen. Musikken som ble skapt på stedet var både fra profesjonelle aktører, barna og brannbilen med sine sirener og vannkanoner. Underveis vandret ” lyd-fiskere ”rundt og fanget opp lyd materiell fra barna sine improvisasjoner, via mikrofoner på stang. Denne ble fiksert og bearbeidet av musikere i realtime med “surround”-lyd.

Lyden av vann var Obstfelder jubileets (Obstfelder 150) store arrangement for barn. Den markerte også starten av Kapittel 2016.

Medvirkende var musikerne Arild Hoem (sopran- og barytonsaksofon), Signe Irene Time (vokal) Olav Stener Olsen (cello) John Derek Bishop (elektronikk) Ståle Birkeland (trommer) og Gunhild Seim (trompet) Stavanger brannvesen (brannbil med sirener og vannkanon) og over 2000 barn fra ulike barnehager i Stavanger Kommune.

Kunstnerisk
leder / regi
Berit Aarrestad
Komponist
Gunhild Seim
Kostymedesign
Tanja Huglen

 

Bestillingsverk Obstfelder 150 år

Prosjektet var støttet av Norsk kulturråd.