Pasjonsspillene 2004 / 2008

I samarbeid med Stavanger 2008, Europeisk kulturhovedstad, Rogaland Teater, Universitetet i Stavanger, komponist Odd Børge Sagland, dramatiker Svein Gundersen og scenograf og kostymedesigner Ragnhild Thordal.

Middelalderspillet i Pasjon 2004 og 2008  tok utgangspunkt i de historiske kunst og kulturformene fra middelalderen i et lokalt og nasjonalt perspektiv. Ved å bringe elementer fra den geistlige, verdslige og folkelige tradisjonen sammen ble fokus satt på hvordan det middelalderske sinn, som den middelalderske kultur, inneholder brytninger mellom tallrike aspekter.

Hedenske forestillinger levde her side om side med de kristne og kirken, adel og kongemakt spiller sentrale roller i drakampen mellom  folkelige forståelsesmåter og sentrale fortolknings mønstre.

Uttrykksformen var total teater med musikk, dans og spill.

Det sceniske rommet var uterommet rundt Stavanger Domkirke, Byparken og Breiavatnet. Rammen var en middelaldersk folkefest – et karneval, forstått som en synkretisme av skuespill, opptog og fester av rituell karakter. Spillet foregikk i stasjoner, opptog og prosesjoner med stor grad av nærhet mellom aktører og publikum. Spillet ble i 2008 utvidet med et nytt element, som var et vandreteater rundt Breiavatnet. Her tok en som Mysteriespill tradisjonen i Europa, utgangspunkt i kjerne fortellinger  som omhandlet  menneskelige dilemmaer og som er felles for den muslimske, jødiske og kristne og kanon.

Det hele ble avsluttet med Narrens skip, fylt med trommeslagerer og Narrer som  satte igang karneval ritualet, hvor gjøglerne dreper den stedfortredende Karneval.

Pasjon 2004 ble valgt ut som et av de 5 hovedprosjektene Stavanger kommune la til grunn i sin søknad om å få status som Europeisk Kulturhovedstad og videreført som en del av det offisielle programmet under Stavanger 2008, Europeisk Kulturhovedstad.

Medvirkende var skuespillere Svein Gundersen, Svein Høie, Karen Høie og Trond Sørlundsengen, musikere Ivar Myrset Asheim, Tommi Haukland, Ingeborg Løseth ( perkusjon )  Åge Østrem og Tompetlauget ( trompet ), medlemmer fra Rogaland- barne og ungdomsteater, studenter fra Universitetet i  Stavanger, musikk, dans og teater elever fra de videregående skolene i regionen, Kulturskolen og Steinerskolen i Stavanger.

Regi
Berit Aarrestad
Komponist
Odd Børge Sagland
Scenografi / kostymedesign
Ragnhild Thordahl
Manus
Svein Gundersen
Foto
Rune Vandvik

 

Pasjonsspillene var støttet av Norsk Kulturråd