Motstrøms

Et samarbeid med komponist John Erik Kaada, dramaturg Nina Helen Godtlibsen, scenograf og kostymedesigner Terese Arildsdatter Riis, koreograf Maren Stabel Tvedt, lysdesigner Thomas Bendiksen, Rogaland Ungdomssymfonikerne og Bjergsted kulturpark.

Åpningsseremonien Motstrøms var et nykomponert samtidskunstverk av instruktør Berit Aarrestad og komponist John Erik Kaada. Verket markerte åpning av bygg, et helt nytt byrom i Stavanger og en kulturell møteplass i Bjergsted Kulturpark. Den representerte også det første viktige steget på vei til å realisere Bjergsteds-visjonen: Bjergsted kulturpark-  et nasjonalt kraftsenter innen kunst og kultur.

Reportasje av NRK fra åpningssermonien.

Åpningsseremonien bygget på et konsept bestående av 3 prinsipper: overtagelse, overgangsritualet som struktur og skapende samarbeid mellom barn, unge og profesjonelle aktører innen kunst og kulturlivet.

A ) Prinsippet om overtakelse. En tydelig kvalitet som allerede lå i arkitekturen og utsmykningen Ekko, i uterommet hvor seremonien skulle finne sted, var møte og overgangen mellom hav og land. Vann som element er utgangspunkt for bruk av kystlinjer og grunnlaget for historiske og økonomisk vekst. Et annet tema var vannets åndedrett, styrt av månens faser, uttrykt som flo og fjære, og på den måten en tydelig del av det universelle kretsløp. Kaada og jeg tok disse vann metaforene opp i vår komposisjon av verket, som var en romlig og visuell konsertopplevelse, hvor alle kunstartene ved de ulike utdanningsinstitusjonene i Bjergsted kulturpark var representert. Vi satte søkelyset på vannet som utgangspunkt for vekst og kilde til alt liv, og urstrømmen hvor brytninger og motkrefter oppstår og kraft skapes.

B ) Overgangsritualets tre faser som struktur for seremonien: adskilelse, transitt og hjemkomst. I første sats av verket ble publikum ledet inn i et ladet uterom.Dikt om forventning ble her framført av kor og orkester. I andre sats ble kunstneriske gaver integrert i verket. Dette var lykkeønskninger og utfordringer gitt fra sentrale aktører inne kunst, samfunns og kulturliv i regionen. I siste sats fikk musikk, dans/ fysisk teater, visuelle og tekstlige elementer en større grad av samtidighet og utfylte hverandre i et totalkunstverk.

Denne satsen representerte overgangsritualets siste fase, hvor aktørene går over i en annen posisjon i samfunnet. Elever og profesjonelle kunstnere ble via presentasjonen av sitt verk sett av publikum, som dermed på vegne av samfunnet tok imot mot dem som viktige aktører i samfunnet. De bevitnet dermed at Bjergsted kulturpark var etablert.

C ) Prinsippet om et skapende samarbeid mellom elever og profesjonelle kunstnere. Musikere fra de ulike utdanningsinstitusjonene i parken utviklet musikken og framførte sin tolkning i nært samarbeid med komponisten. Med utgangspunkt i denne musikken skapte elever fra de sceniske kunstfagene dans, fysisk teater, tekstlige og visuelle elementer, som var sentrale elementer i åpningsseremonien. Dette ble gjort i nært samarbeid med kunstnere innen koreografi, teater og billedkunst.

Medvirkende var aktører fra Rogaland Ungdomssymfonikere, elever ved utdanningsinstitusjonene i Bjergsted Kulturpark, skuespiller Nina Ellen Ødegård, komponist Nils Henrik Asheim, Teatersjef Arne Nøst og leder for Ras, dansekunstner Therese Markhus.

Regi
Berit Aarrestad
Komponist
John Erik Kaada
Dramaturgi
Nina Helen Gothlibsen
Scenograf og kostymedesign
Terese Arildsdatter Riis
Koreografi
Maren Stabel Tvedt
Foto
Siv Bugge Vatne

 

Bestillingsverket var støttet av Norsk Kulturråd.